Prof. Dr. Ercüment Ovalı

Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvaları /  Acıbadem Altunizade Hastanesi

Konu Başlığı: Biyolojik savaşta acil ARGE planlaması Covid-19 salgınından öğrendiklerimiz

1961’de Kırklareli Babaeskide doğdu. Hacettepe Üniveristesi Tıp fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesinde, İç hastalıkları ihtisasını aynı üniversitede 1991 de,  Hematoloji üst ihtisasını 1997’de Marmara Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı.  Öğretim üyeliği hayatına 1992 KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994’de doçent 1999 da Profesör oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesinde bir dönem İç Hastalıkları ABD ve sonra Hematoloji BD ve Kemik İliği Nakil Ünitesi başkanlıklarına bulundu. Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yaparken 1 aralık 2010’dan sonra Acıbadem Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon kanı bankası Mesul müdürü oldu. Halen Acıbadem Altunizade Kök hücre kliniği, Acıbadem Labcell Hücre ve Kordon kanı laboratuvarları İle Acıbadem İstanbul Doku Tipleme Laboratuvarları Direktörlüğü ile Acıbadem Altunizade hastanesi Kemik iliği nakil merkezinde Hekimlik görevlerine devam etmektedir. 68’i yurt dışı makale olmak üzere 350 den fazla yayına sahip olup, yurt dışı yayınlarının citation oranı 5.7 dir.             

Son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulaması ilgili olarak çalışmaktadır. İlk olarak 1998-2007 arasında KTÜ Kemik iliği nakli Merkezi Sorumluluğunu yürüttü. Yine bu süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı Kemik iliği nakli Komisyonunda üye ve Kordon kanı bankaları Koordinasyon kurulunda başkan olarak görev yaptı.  2003 yılından sonra KTÜ adına ülkemizin ilk GMP laboratuarının Trabzonda kuruluşunda proje koordinatörü olarak faaliyet gösterdi ve 2007 yılından sonrada  bu proje kapsamında GMP şartlarında üretim yeri ruhsatına sahip ilk mesul müdür olarak Mezenkimal kök hücreler hücreler başta olmak üzere  14 ayrı hücresel tedavi ürününü ülkemize kazandırdı. 1 aralık 2010 dan bu yana da Acıbadem sağlık grubu hastaneleri GMP ve Hücre tedavi ürünleri danışmanlığını ve Mesul müdürlüğünü ile Doku tipleme laboratuarları sorumluluğunu yapmakta ve Acıbadem Kozyatağı Kemik iliği nakil merkezinde çalışmaktadır. 2013 den bu yana TUBA kök hücre kurul üyesi , 2017 den buyanada TUSEB kanser Danışma kurul üyesi  olarak çalışan Ovalının bugün itibari ile kullanıma sunduğu 34 ayrı hücresel tedavi ürünü, biri yapay deri olmak üzere(DermoTürk adlı Bu ürün ile ilgili çalışması 2017 de ABD de en iyi deneysel çalışma ödülü almıştır), 4 adette doku mühendisli ürünü mevcuttur. Halen 6 patent başvurusu vardır. Yaptığı  önemli çalışmalar arasında , kanser immünoterapi uygulamaları, Kemik iliği nakillerinde graft mühendisliği  olup, devam eden diğer önemli çalışmaları ise  virüs spesifik T hücre ve genetiği değiştirilmiş T ve NK hücre üretimidir(CAR-T cell/CAR-NK92). Ayrıca Thalasemi, Sickle cell, DMD hastalıklarında kullanılmak üzere gen tedavileri ve Tam kloning  üzerine çalışmaktadır.