Prof. Dr. İmren HATAY PATIR

Konu Başlığı: Fotokatalitik ve fotoelektrokimyasal hidrojen üretimi

2 Şubat 1983 Tekirdağ’ da doğan Prof.Dr. İmren Hatay Patır İlkokulu Dağ Yenice Köyü ilkokulunda 1993 yılında, Ortaokul ve Liseyi Tekirdağ Tuğlacılar Lisesinde sırasıyla 1996 ve 1999 yıllarında tamamlamıştır. Lisans, Yüksek lisans ve Doktora eğitimlerimi Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümünde sırasıyla 2003, 2005 ve 2010 yıllarında tamamlamıştır. Yüksek lisans ve Doktora eğitimleri boyunca aynı bölümde Fizikokimya Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2006 yılında ERASMUS/SOCRATES programı çerçevesinde İngiltere/Hull Üniversitesi Kimya bölümünde Prof. Jay Wadhawan’ın laboratuvarında Sıvı-sıvı arayüzey elektrokimyası konusunda bilimsel çalışmalarda bulunmuştur. Daha sonra TÜBİTAK 2212 Yurt İçi-Yurt Dışı Bütünleştirilmiş Doktora Burs Programı kapsamında doktora bursunu kazanarak İsviçre/Lozan’da bulunan Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) enstitüsünde Laboratory of Physical and Analytical Electrochemistry laboratuvarında (LEPA) Prof. Hubert Girault’ın danışmanlığında 2008-2009 yılları arasında çalışmalarda bulunmuştur. Burada bulunulan süre içerisinde COST D36/007 nolu “Molecular Catalysis and Photocatalysis at Soft Interfaces: Towards chemical fuel cells” isimli projede sıvı/sıvı arayüzey elektrokimyası, oksijen indirgenmesi, enerji dönüşümü, hidrojen üretimi üzerine aktif olarak çalışmalar gerçekleştirmiş ve çalışmaları alanında yüksek etki faktörüne sahip dergilerde (Angewandte Chemie International Edition, Journal of the American Chemical Society, Chemical Communications, Physical Chemistry Chemical Physics) yayınlanmıştır.

Prof. Dr. İmren Hatay Patır İsviçre/Lozan’da bulunan EPFL enstitüsünde 2010-2011 yılları arasında doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmış ve burada yapılan çalışmaları yine kimya alanında saygın dergilerde (Journal of the American Chemical Society ve Energy and Environmental Science) yayınlanmıştır. Prof.Dr. İmren HATAY PATIR Türkiye’ye döndükten sonra çalışmalarına Selçuk Üniversitesin’de devam etmiş ve 2013 yılında Üniversitelerarası Kurul’dan Kimya Doçentlik unvanını almıştır. “Sıvı-sıvı Arayüzey Elektrokimyası” ve “Hidrojen Üretimi” konularının dünyada oldukça önemli bir yere sahip olması nedeniyle bu konu üzerine çalışmalar yapılabilecek bir araştırma laboratuvarının kurulması ve burada yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yetiştirilmesi için projeler hazırlamıştır. COST-TÜBİTAK- MP1106 projesini (“Suda ve Su/1,2-Dikloretan (DCE) Arayüzeylerinde Nanoparçacık Temelli Hidrojen Üretimi” 2012-2014) yürütücü görevi ile başarı ile tamamlamış ve bu COST aksiyonu kapsamında aksiyon yönetim komitesi (Action Management Committee-MC) üyesi olarak Türkiye’yi temsil etme fırsatı bulmuştur. Bunun yanında TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında “Güneş Işığı Kullanılarak Suyun Ayrışmasından Hidrojen Üretimi” başlıklı projeyi yürütücü görevi ile 2018 yılında başarıyla tamamlamıştır. Bunların yanında TÜBİTAK-1001 projesi, Avrupa Birliği Projeleri, SANTEZ ve DPT gibi pek çok projede Yardımcı Araştırmacı olarak görev almış/almaya devam etmektedir.

Prof. Dr. İmren HATAY PATIR 2016 yılında KİMYA alanında Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) çerçevesinde ödüle layık görülmüştür. 2017 yılında ise L’ORÉAL TÜRKİYE & UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU “Genç Bilim Kadınları Destek Ödülü”nü almıştır. 2018 yılında ise TÜBİTAK TEŞVİK ödülüne layık görülmüştür.

Evli ve bir çocuk sahibi olan Prof. Dr. İmren HATAY PATIR halen Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü’nde elektrokataliz, arayüzeyde elektrokimya, yenilenebilir enerji, oksijen indirgenmesi ve hidrojen üretimi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.