Konuşmacılar

Prof. Dr. Ahmet Gül

Anorganik Kimya, Koordinasyon Kimyası, Makrosiklik Bileşikler, Sıvı Kristaller

Prof. Dr. S. K. Hadjikakou

Ferdi Karadaş

Savaş Kaya

Önder Metin

İsmail Özdemir

Thanos Salifoglou

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021