Bildiri Gönderimi


Değerli Katılımcılarımız;

VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi bildiri yazım kurallarımıza göre hazırladığınız bildirinizi scientific@anorganik2021.org e-mail adresine iletmenizi rica ederiz.

Her bir katılımcımız en fazla 1 Sözlü Sunum + 1 Poster Sunumu yada 2 Poster Sunumu gerçekleştirebilir.  

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI:

Özetler TÜRKÇE olmalıdır ve 1 sayfayı geçmemelidir.

Sayfa Boyutu: A4 (21 cm x 29,7 cm)

Kenar Boşlukları: üst: 2,5 cm; alt: 2,5 cm; sol: 2,5 cm; sağ: 2,5 cm

Yazı Karakteri : Times New Roman

Satır aralığı : Metnin tamamı tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

Başlık : Ortalanmış, 12 punto, koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır. Başlıktan sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

Yazar(lar) : Ortalanmış, koyu, 12 punto, bildiri sunan yazarın adı ve soyadının altı çizilmiş olmalıdır. Yazarlardan sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Yazar(lar)ın adı soyadı tam yazılmalıdır.

Adres(ler) : Ortalanmış 10 punto, italik, farklı adresler üst simgeler (123, …) ile belirtilmelidir. Sunumu yapacak yazarın e-posta adresi bu kısmın sonunda verilmelidir. e-posta adresinden sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

Ana metin :  İki yana dayalı, 12 punto.

Şekiller : Metin içine yerleştirilen şekilller yüksek kalitede olmalıdır. Şekillerden önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Şekil açıklaması ortalanmış 10 punto olmalıdır.

Anahtar kelimeler: 2-4 tane anahtar kelime yazılabilir, iki yana dayalı, 11 punto.

Teşekkür: Varsa çalışma için destek alınan kurum/kuruluş, Proje No Times New Roman, 11 punto iki yana dayalı yazılabilir. Teşekkür gerekmiyorsa bu bölüm silebilirsiniz.

Kaynaklar : Metin içinde köşeli parantez içinde verilmelidir (örnek: [1], [1,2], [1-3] gibi.

Kaynaklar KAYNAKLAR başlığı altında verilmelidir. Başlık büyük harflerle yazılmalı, 11 punto ve koyu olmalıdır. Başlıktan önce ve sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır. Kaynaklar ise aşağıdaki formata uygun şekilde 11 punto ile yazılmalıdır.

Kitap için : Yazarın soyadı, adının baş harfi., kitabın açık adı (italik), sayfa veya bölüm numarası, basımevi, basım yeri, basım yılı.
Makale için : Yazarın soyadı, adının baş harfi., dergi adı (italik), cilt numarası, sayfa aralığı, basım yılı.
Tez için : Yazarın soyadı, adının baş harfi., “tezin açık adı” (tırnak içerisinde ve italik), tezin yapıldığı üniversite, tezin basıldığı yer, basım yılı.

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021